W budownictwie zwłaszcza inżynieryjnym bardzo często wykorzystuje się kotwy gruntowe, która mają określone zastosowanie. Służą one do zabezpieczeń i pozwalają wykonać szereg niezbędnych prac zwłaszcza w przypadku działek zawierających trudną i nietypową glebę. Zabezpieczanie wykopów jest naprawdę ważne i zapewnia pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom pracującym przy budowie i wykonującym swoje obowiązki. Ponadto odpowiednie i właściwie zastosowane zabezpieczenia sprawiają, iż budowa na każdym etapie przebiega prawidłowo i bez żadnych zbędnych komplikacji.

Co to jest?

Kotwy to elementy, które mają na celu przenoszenie sił rozciągających na te partie gruntu, które są nośne. Kotwy stosuje się w wielu różnych przypadkach i wykorzystuje się je w przeróżnych konstrukcjach. W przypadku konstrukcji kubaturowych kotwy wykorzystuje się do obudowania wykopów głębokich. W przypadku konstrukcji drogowych kotwy stabilizują nasypy, zbocza lub skarpy. Z kolei w przypadku konstrukcji hydrotechnicznych kotwy stanowią portowe nabrzeża.

Rodzaje

Kotwy gruntowe występują w różnych rodzajach, które mają różne zastosowanie w zależności od potrzeb związanych z konkretną budową i konstrukcją. Przede wszystkim mogą się także różnić czasem użytkowania oraz eksploatacji. Kotwy mogą być tymczasowe i są wtedy stosowane maksymalnie do okresu dwóch lat. Z kolei w razie potrzeby użytkowania i eksploatowania kotew powyżej upływu czasu dwóch lat należy zastosować kotwy stałe. Ponadto istnieją różne metody wykorzystywania kotew. Istnieją bowiem kotwy samowiercące, a także kotwy prętowe i kotwy linowe.

Kotwy prętowe

Kotwy prętowe występują zarówno jako stałe, jak i tymczasowe. Stosuje się je tak zwanym systemem dwuprzewodowym. Po dokonaniu odwiertu sprzężonym powietrzem stosuje się cementową wlewkę. Na koniec montuje się pręt stalowy, który jest cięgnem kotwy.

Kotwy linowe

Kotwy linowe to tak zwane kotwy cięgnowe, która także występują w rodzaju stałym, bądź tymczasowym. Te kotwy również wykonywane są dwuprzewodowym systemem z wykorzystaniem sprężonego powietrza. W przypadku tego rodzaju kotew badania odbiorcze można wykonać po upływie około tygodnia.

Kotwy samowiercące

Kotwy samowiercące pozwalają za jednym razem wykonać instalację żerdzi, iniekcję wraz z otworem wiertniczym. Co najważniejsze do wykonania odwiertu nie jest niezbędny sprzęt ciężki. Pozwala to zdecydowanie zmniejszyć koszty wykonania konstrukcji i przeprowadzenia całego procesu. Ponadto dzięki kotwom samowiercącym można skutecznie zaważyć powierzchnię roboczą, na której będą wykonywane odwierty i wykonywane roboty.

Kotwy są niezbędnym i nieodłącznym elementem wielu konstrukcji różnych rodzajów. Wybór odpowiednich kotew jest uzależniony od potrzeb związanych z każdą budową. Przeanalizowanie możliwego zastosowania poszczególnych rodzajów kotew oraz potrzebnych zabezpieczeń  pozwala dokonać najlepszego wyboru. Stabilna i właściwie zabezpieczona konstrukcja jest najważniejszym elementem i zadbanie o każdy, nawet najmniejszy szczegół to podstawa.