Praca na wysokościach jest niebezpieczna i konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Programy szkoleniowe w zakresie pracy na wysokości mają na celu zapewnienie pracownikom umiejętności i wiedzy niezbędnych do bezpiecznej pracy na wysokościach, takich jak rusztowania. Ten rodzaj szkolenia pozwala pracownikom rozpoznać potencjalne zagrożenia podczas pracy na wysokości, a także dowiedzieć się, jak najlepiej ich unikać lub minimalizować ryzyko.

Szkolenia wysokościowe – na czym polegają?

Aby móc wziąć udział w szkoleniu wysokościowym, kandydaci muszą spełniać określone wymagania. Muszą mieć podstawową siłę fizyczną i zwinność, dobrą równowagę i rozumieć podstawowe obliczenia matematyczne, takie jak mierzenie odległości między platformami lub ocenianie kątów przy ustawianiu sprzętu. Ponadto kandydaci powinni posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne i zdolność uważnego wykonywania poleceń, ponieważ tego typu prace często wymagają starannej koordynacji z innymi członkami zespołu, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Na koniec wszyscy uczestnicy muszą zdać egzamin wstępny, który sprawdza ich zdolności poznawcze związane ze zrozumieniem przepisów BHP w miejscu pracy, tak by rozumieli, czego będzie się od nich oczekiwać podczas wykonywania zadań przed rozpoczęciem jakichkolwiek praktycznych prac na wysokości

Jak to działa?

Programy szkoleń wysokościowych mogą się różnić w zależności od organizacji wykonawczej lub oddziału firmy, ale ogólnie rzecz biorąc, obejmują instrukcje dotyczące prawidłowego używania drabin/ rusztowań, identyfikowania czynników ryzyka związanych z pracą na wysokości, prawidłowych technik mocowania, zakładania i używania systemów zabezpieczających przed upadkiem, procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych, zasad udzielania pierwszej pomocy stosowanych podczas pracy na wysokości itp. Po pomyślnym zakończeniu programu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, który stanowi potwierdzenie, że pomyślnie ukończył szkolenie wysokościowe wymagane przez normy OSHA (Occupational Safety Health Administration) dla pracowników, którzy chcą wykonywać tego typu specjalistyczne prace.

Podsumowanie

Podsumowując, szkolenie wysokościowe jest ważnym wymogiem, jeśli chcesz podjąć pracę na wysokości, na przykład na rusztowaniach, ponieważ zapewnia osobom dostęp do protokołów ratujących życie, niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań na dużych wysokościach. Pomaga również pracodawcom zachować zgodność z przepisami rządowymi dotyczącymi wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszając tym samym odpowiedzialność związaną z potencjalnie niebezpiecznymi obowiązkami zawodowymi, które są nieodłącznie związane z zatrudnianiem pracowników na stanowiskach wymagających długich okresów pracy w tym szczególnym środowisku