Menu logowania
cPanel
Webmail
Panel Klienta
Menu główne
Strona główna
Serwery dedykowane
Domeny
Hosting
Cennik
Strony www
Pozycjonowanie
Programy
Odzyskiwanie danych
O firmie
Regulamin
Kontakt
Sponsoring
Faq
Programy
Skrypty PHP
Polecamy
Hosting SSD
Serwery vps
Profesjonalny hosting
Hosting
Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Regulamin usług


§1 PRZEDMIOT UMOWY
§2 PRYWATNOŚĆ
§3 OPŁATY
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABAJT
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA
§6 OGRANICZENIA
§7 ROZWIĄZANIE UMOWY
§8 WYSTAWIANIE RACHUNKU

§1 PRZEDMIOT UMOWY


 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do aBajt znajdujących się w serwisie www.abajt.pl (zwanym dalej aBajt) Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. aBajt zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów w panelu administracyjno-informacyjnym, do którego każdy Klient dostanie dostęp w momencie aktywacji konta w aBajt z 20 dniowym wyprzedzeniem.
do góry
§2 PRYWATNOŚĆ
 1. aBajt zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe aBajt.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. aBajt nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez aBajt w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
do góry
 1. Wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, (poza bezpłatnymi kontami testowymi) wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie aBajt (aktywujemy konto na podstawie czytelnego kwitu wpłaty przesłanego mailem na adres abajt(at)abajt(dot)pl) - jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od aBajt pieniądze nie dotrą na Nasze Konto, możemy zablokować usługę.
 2. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym, przelewem bankowym, gotówką, oraz korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie aktywowane przez aBajt w przeciągu 24h (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto aBajt lub otrzymania przez nas czytelnego dowodu wpłaty mailem bądź faxem.
 3. Przed końcem okresu rozliczeniowego, do Abonenta zostanie wysłana faktura proforma na konto mailowe podane przy składaniu zamowienia z prośba o opłacenie przedłużenia usług, jej nie opłacenie będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 4. Abonent zostanie poinformowany telefonicznie o wyłączeniu konta jak i o zbliżajacym się terminie wygaśnięcia domen (o ile aBajt będzie w posiadaniu prawidłowego aktualnego numeru telefonicznego Klienta).
 5. Faktury za Serwery Dedykowane, opłacane miesięcznie muszą być uregulowane na 14 dni przed kolejnym terminem rozliczeniowym, w innym przypadku aBajt zastrzega sobie prawo do zablokowania serwera.
 6. Domeny zostaną przedłużone na nastepny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez aBajt wpłaty na konto bądź czytelnego dowodu wpłaty mailem lub faxem.
 7. aBajt zarzeka, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.
do góry
 1. Serwery aBajt są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. aBajt zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. W przypadku konieczność odłączenia części usług aBajt zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępu do serwerów aBajt z winy aBajt trwających powyżej 24h aBajt zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki za okres niedziałania konta.
 4. aBajt nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów aBajt powstałe w wyniku:
  • przerwania połączenia niezawinione przez aBajt,
  • kataklizmów,
  • działanie czynników i osób trzecich,
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • nieotrzymania poczty elektronicznej.
 5. aBajt nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
 6. Aktywacja konta następuje po okazaniu dowodu wpłaty lub wpłynięciu pieniędzy na konto.
 7. aBajt zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe i składować je na niezależnych serwerach.
 8. Klient ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 2 miesięcy i 14 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer.
do góry
 1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Okres wypowiedzenia umowy na użytkowanie serwerów dedykowanych wynosi 1 miesiąc. Osoby korzystające z serwerów dedykowanych zobowiązane są poinformować aBajt o rezygnacji z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. aBajt zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  • będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
  • Abonent działa na szkodę innych użytkowników aBajt lub użytkowników sieci Internet,
  • Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
  • nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 4. Reseller aBajt odpowiada za materiały znajdujące się na udostępnionej części serwera, oddanej do dyspozycji osobom trzecim.
 5. Awarie związane z nieprawidłowym działaniem serwerów, trwające powyżej 6 godzin, muszą być zgłoszone telefonicznie. Szczegóły dostępne są po zalogowaniu się przez stronę www.abajt.pl.
 6. Po strone Abonenta leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się przez stronę www.abajt.pl .
do góry
 1. Na swoich serwerach aBajt zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, aBajt zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 3. W przypadku zużycia 80% dopuszczalnych zasobów miesięcznego transferu system Cpanel wysyła automatyczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji (jeżeli Abonent uzupełnił adres mail w systemie Cpanel). Po przekroczeniu limitu, strona zostaje zablokowana do czasu skontaktowania się z nami. Wyjściem z sytuacji jest dokupienie dodatkowych GB zgodnie z cennikiem lub przejście na wyższy pakiet.
 4. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłat za okres rozliczeniowy, miesiąc z góry.
 5. W przypadku niezapłacenia przez Resellera należności w terminie, bądź nie przedstawieniu czytelnego dowodu wpłaty, konto blokowane jest po 14 dniach od terminu płatności po uprzedniej 3 krotnej próbie dodzwonienia się do klienta.
 6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od aBajt - nie będziemy mogli skontaktować się z klientem (zły mail lub telefon), a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo aBajt zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi hostingowej w 10 dni od daty jej wygaśnięcia.
 7. Jeżeli do dnia wygaśnięcia polskiej domeny aBajt nie otrzyma opłaty za przedłużenie domeny - zostanie ona zablokowana automatycznie przez Nask.
 8. Nieprzedłużone domeny zagraniczne blokowane sa automatycznie przez firme, w której zostały zarejestrowane do 30 dni po terminie ich wygaśnięcia).
 9. aBajt nie odpowiada za złe dane klienta umieszczone w panelu, które klient może sam aktualizować logując sie na strone www.abajt.pl).
do góry
 1. Rezygnacja z usług świadczonych przez aBajt na wniosek Abonenta nie zobowiązuje aBajt do zwrotu opłaty za usługi dodatkowe, gratis w pakiecie (t.j. Projekt strony internetowej, etc.) - Zwrot będzie pomniejszony o koszt usług dodatkowych (w tym usług gratis) pakietu.
 2. Wypowiedzenie umowy na wniosek aBajt zobowiązuje aBajt do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę, wykluczając opłaty za usługi dodatkowe - chyba, że Abonent naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
 3. Umowa miedzy Abonentem a aBajt wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
 4. Rezygnacja ze świadczonych przez aBajt usług oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów na rzecz klienta może nastąpić 30 dni od aktywacji konta czyli od wpłaty pieniędzy na konto aBajt.
do góry
 1. Rachunek za usługę zostanie wystawiona przez aBajt w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta na podane aktualne dane adresowe.
 2. Rachunki są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Klienta. W trakcie aktywowania konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.
Copyright © aBajt 2004-2008 tani hosting konta www